PROJEKTUJEME ELEKTROINSTALACE

Zabýváme se projektováním silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací
všech typů staveb ve všech stupních projektové dokumentace.
Provádíme studie, dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP),
dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného stavu.

SILNOPROUD

  vnitřní silnoproudé rozvody

  přípojky elektrické energie VN a NN

  trafostanice, venkovní rozvody VN

  venkovní osvětlení

  uzemnění

  ochrana proti blesku včetně analýzy rizika dle ČSN EN 62 305 ed.2

  záložní zdroje

 

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

 elektrický požární systém EPS

 elektrický zabezpečovací systémy EZS

evakuační rozhlas

strukturovaná kabeláž (datové rozvody)

televizní rozvody

kamerové systémy

přivolávací systémy „pacient-sestra“

docházkové a přístupové systémy

domovní telefony

 

 

POČÍTÁME OSVĚTLENÍ

Provádíme výpočty umělého a denního osvětlení dle platných norem a právních předpisů.

 

 

PROVÁDÍME ELEKTROMONTÁŽE

 

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

elektrický požární systém EPS

elektrický zabezpečovací systémy EZS

evakuační rozhlas

datové rozvody včetně měření

televizní rozvody

kamerové systémy

domovní telefony

SILNOPROUD

elektromontážní práce v občanské výstavbě i průmyslových objektech

rekonstrukce osvětlení ve výrobních a skladových halách

revize elektroinstalace

práce ve výškách za pomocí horolezecké techniky – rekonstrukce osvětlení bez použití montážní plošiny, osvětlovací stožáry atd.

 

 

Přesunout se na začátek